VISI DAN MISI UBK

VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan
berkesan.

Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang
tinggi dan berakhlak mulia.

Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam
akademik.

Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan
melalui program bimbingan dan kaunseling.

Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan
murid.